NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Công nghệ phần mềm

  Là một trong những chuyên ngành chính được đào tạo tại khoa Công Nghệ Thông Tin của trường. Chương trình đào tạo tiên tiến cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản và các kiến thức nâng cao liên quan đến các phương pháp và công cụ trợ giúp phát triển phần mềm một cách hiệu quả, tin cậy và mang tính thực tiễn.

  23/07/2016
 • Hệ thống thông tin

  Chương trình đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn lực kỹ sư Hệ thống thông tin chất lượng cao, có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, xã hội.

  14/06/2016
 • Mạng Máy Tính

  Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Công nghệ thông tin và các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực mạng máy tính giúp sinh viên hiểu rõ cơ chế vận hành của thiết bị và hệ điều hành mạng, từ đó có thể phân tích, thiết kế và triển khai các ứng dụng/mạng truyền thông, khả năng vận hành, chẩn đoán, khắc phục sự cố, và bảo trì mạng, bảo mật cho hệ thống mạng, ...

  14/06/2016
Top